AVG en andere verplichtingen

Hieronder staan alle gegevens en belangrijke documenten die Fun & Fit geregeld dient te hebben.

  • Privacy Policy
  • Protocol tegen seksuele intimidatie
  • Pest Protocol
  • Gewenst Gedrag Beleid
  • Klachtencommissie
  • contactgegevens

Privacy Statement:

Budocentrum Fun & Fit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens Budocentrum Fun & Fit houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder vindt u de gehele Privacy Policy:

Privacy Statement

Protocol tegen seksuele intimidatie:

In dit document heeft Budocentrum Fun & Fit in samenwerking met  het bestuur van Stichting Fun & Fit vastgelegd hoe wij, door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.
Hieronder vindt u het gehele protocol tegen seksuele intimidatie:

Protocol tegen seksuele intimidatie

Pest protocol:

In dit document heeft Budocentrum Fun & Fit in samenwerking met  het bestuur van Stichting Fun & Fit vastgelegd hoe wij, door gewenst gedrag te stimuleren, pesten binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.
Hieronder vindt u het gehele pest protocol:

Pest protocol

Gewenst Gedrag Beleid:

Budocentrum Fun & Fit en Stichting Fun & Fit hebben besloten een “Gewenst Gedrag Beleid” op te stellen en ter beschikking te stellen met het uiteindelijke doel om binnen de club een cultuur te creëren waarin iedere sporter, begeleider en vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is. Het “Gewenst Gedrag Beleid” is opgesteld voor- en heeft betrekking op alle sporters, begeleiders en vrijwilligers van de club.

Gewenst Gedrag Beleid

Onderdeel van het Gewenst Gedrag Beleid is het beleid Omgangsvormen.
Hieronder vindt u het beleid “Omgangsvormen”

Omgangsvormen

Klachtencommissie:

Als er iets gebeurd is dat volgens u strijdig is met het gedragsprotocol kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie. Deze is ingesteld om situaties te onderzoeken, te mediëren of door te verwijzen naar de Vertrouwenspersoon van de bond. U kunt contact opnemen met de commissie via:
klachtencommissie@funenfit.com

Contactgegevens:

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Wij zullen binnen een week reageren op uw mail.

Privacy Officer
Jan Nieuweboer
privacy@funenfit.com

Vertrouwenscontactpersoon
Christa van Meer
vcp@funenfit.com

Budocentrum Fun & Fit

Postadres:
Windmolen 16
1135 KD Edam

info@funenfit.com