Judo met zorg

Judo is voor iedereen

Judo is een sport voor iedereen. Ook voor mensen met een lichamelijke-, geestelijke en/of meervoudige beperking. Duizenden judoka’s beoefenen wekelijks met veel enthousiasme de judosport. Dat kan op een recreatieve manier, maar ook in wedstrijdverband. Fun & Fit streeft ernaar om mensen met een “beperking” (lichamelijk, geestelijk, auditief of visueel) te integreren binnen onze reguliere lessen. Daar waar dit niet mogelijk is zullen speciale Judo met Zorg groepen worden gestart.

zorgBudocentrum Fun & Fit is sinds 2013 gestart met “Judo met Zorg” bij woon- en werkcentrum Breidablick. De judolessen worden op maat aangeboden aan de deelnemers. De lessen worden gegeven door een gediplomeerd Judo in de Zorg docent.

De Judoles
De les begint altijd met een warming-up. Dit kan ingevuld worden door inlopen, warming up of door leuke spelletjes, waarbij verschillende aspecten van het judo voorkomen: rollen, vallen en opstaan! De judoka’s leren elkaar vast te pakken, om te sturen, en op een plezierige manier met elkaar te stoeien. Daarnaast proberen we de deelnemers echte judoworpen en houdgrepen te leren. Als een deelnemer er aan toe is dan kunnen ze examen doen voor een officiële  judoband.
We leren ze, op een veilige manier, het plezier van stoeien!!!

Budocentrum Fun & Fit is bekend met verschillende beperkingen:

Bij Fun & Fit trainen wekelijks ruim 40 mensen met een Autistisch Spectrum Stoornis (ADHD, ADD, PPD-NOS, Asperger e.d.) of een lichamelijke-, auditieve-, of visuele beperking in de reguliere lessen mee.
Trainers bij Fun & Fit hebben ruime ervaring in het lesgeven en het speciaal onderwijs.

 • Aandacht besteed aan motorische vaardigheden
 • Beperking vooraf met ouders/verzorgers besproken
 • Op je eigen niveau aan de slag

 

 • Gezond eten
 • Persoonlijke trainingsschema
 • Judo op eigen niveau

 

 • Zelfvertrouwen bevorderen
 • Leren samenwerken (Respect)
 • Discipline bevorderen
 • Faalangst overwinnen

 

 • Judotechnieken stapsgewijs aanleren
 • Grenzen verleggen
 • Faalangst overwinnen

 

 • Autisme
 • PDD-NOS
 • Auditieve beperking
 • Visuele Beperking

 

Meer informatie?

Wilt u na het lezen van deze pagina graag meer informatie over het judo of wilt u graag 2 gratis proeflessen volgen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Judo met Zorg Lessen in Breidablick, Middenbeemster

Donderdag

Groepen Tijd Categorie
Judo 1 09.30 – 10.00 Judo met Zorg
Judo 2 10.15 – 10.45 Judo met Zorg
Judo 3 11.00 – 11.15 1 op 1 begeleiding
Judo 4 11.15 – 12.00 Judo met Zorg

Judo met Zorg Lessen in Edam-Volendam

Woensdag

Groepen Tijd Categorie
JmZ 1 15.45 – 16.30 7 – 14 jaar