EERSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING BUDOCENTRUM FUN & FIT

EERSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING BUDOCENTRUM FUN & FIT

EERSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING BUDOCENTRUM FUN & FIT

Op 7 november 2019, om 19:30 zal de eerste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Budocentrum Fun & Fit worden gehouden. Alle volwassen leden van de Fun & Fit zijn welkom, maar ook van elk jeugdlid één vertegenwoordiger. Aangezien het de eerste officiële vergadering is van de vereniging zal de agenda vooral in het teken staan van vooruit kijken. In het bijzonder willen we alle leden en vertegenwoordigers vragen of zij een actieve rol willen nemen in de ontwikkeling van onze vereniging. Zo zoeken we in het bijzonder nog vrijwilligers die ons willen helpen met:

  • communicatie (denk aan website, nieuwsbrieven, sociale media);
  • sponsoring (betrekken nieuwe sponsors, onderhouden relatie met bestaande sponsors en ontwikkelen nieuw sponsorbeleid, organiseren fondsenwerving);
  • voorbereiding inrichting dojo (coördineren voorbereiding met Mauritius, C&B en gemeente Edam-Volendam, ontwerpen inrichting, voorbereiden ‘verhuizing’).

In de flyer die we eerder deze maand hebben uitgedeeld heeft u ook kunnen lezen dat de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester open staan. Wij roepen nogmaals op om u te melden als u een mee wilt werken om de vereniging nog mooier te maken!

In verband met het regelen van de locatie, koffie e.d. horen we graag van u of u aanwezig wilt zijn. U kunt dit doorgeven via secretaris@funenfit.com. Eventuele vragen vooraf of opmerkingen over de agenda kunt u ook aan de secretaris doorgeven.

U bent van harte welkom op 7 november 2019 in Basisschool de Spinmolen, Chr. Van Abcoudestraat 103 in Volendam. Inloop vanaf 19:15, start vergadering 19:30

 

Klik hier voor de uitnodiging en agenda

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *