Invoering gewenste omgangsvormen

Invoering gewenste omgangsvormen

Invoering gewenste omgangsvormen

In de nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we bezig zijn met gewenste omgangsvormen. Dit jaar starten we met de invoering daarvan. Een eerste stap is al gezet door alle nieuwe inschrijfformulieren te voorzien van een extra blad met gedragsregels. We kunnen ons echter voorstellen dat leden of ouders vragen hebben over dit beleid of daaraan willen bijdragen.
Op zaterdag 6 Februari a.s. organiseren we daarom een informatiebijeenkomst.

Tijdens die bijeenkomst zal Jan Nieuweboer tekst en uitleg geven over hoe we met elkaar willen omgaan, wat je kan doen als je een klacht hebt (bijvoorbeeld over pestgedrag of erger), hoe we samenwerken met de Judo Bond Nederland en wie er allemaal een formele rol heeft. We delen dan ook voor de deelnemers een kopie uit van het beleidsdocument. Eventuele verbetersuggesties die uit deze sessie komen kunnen we nog verwerken en daarna het beleid formeel vaststellen.

De bijeenkomst is op zaterdag 6 Februari om 15:00. Locatie wordt nog nader bekend gemaakt. (afhankelijk van het aantal deelnemers)
We vragen geïnteresseeerden om zich te melden via: omgangsvormen@funenfit.com (dit ivm regelen stoelen, catering en kopieën van de documenten).

Let op! De training van de senioren om 14:30 uur wordt dan samengevoegd met de training om 13:30 uur.

We zijn trouwens blij te kunnen melden dat we inmiddels drie mensen hebben voor de klachtencommissie!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *